Auftrag zur Einwanderung?

Auftrag zur Einwanderung in Kuffar-Gebiete:

Auszug aus Sure 8

“Einem Propheten geziemt es nicht, Gefangene zu (be-)halten, sofern er nicht heftig auf dieser Erde gekämpft hat. Ihr wollt die Güter dieser Welt, Allah aber will (für euch) das Jenseits. Und Allah ist Erhaben, Allweise. [8:67]

Wäre nicht schon eine Bestimmung von Allah dagewesen, so hätte euch gewiß eine schwere Strafe getroffen um dessentwillen, was ihr (euch) genommen hattet. [8:68]

So esset von dem, was ihr erbeutet habt, soweit es erlaubt und gut ist, und fürchtet Allah. Wahrlich, Allah ist Allvergebend, Barmherzig. [8:69]

O Prophet, sprich zu den (Kriegs-) Gefangenen, die in euren Händen sind: “Erkennt Allah Gutes in euren Herzen, dann wird Er euch (etwas) Besseres geben als das, was euch genommen wurde, und wird euch vergeben. Denn Allah ist Allvergebend, Barmherzig.” [8:70]

Wenn sie aber Verrat an dir üben wollen, so haben sie schon zuvor an Allah Verrat geübt. Er aber gab (dir) Macht über sie; und Allah ist Allwissend, Allweise. [8:71]

Wahrlich, diejenigen, die geglaubt haben und ausgewandert sind und mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache gekämpft haben, und jene, die (ihnen) Herberge und Hilfe gaben – diese sind einander Freund. Für den Schutz derjenigen aber, die glaubten, jedoch nicht ausgewandert sind, seid ihr keineswegs verantwortlich, sofern sie (nicht doch noch) auswandern. Suchen sie aber eure Hilfe für den Glauben, dann ist das Helfen eure Pflicht, (es sei denn, sie bitten euch) gegen ein Volk (um Hilfe), zwischen dem und euch ein Bündnis besteht. Und Allah sieht euer Tun. [8:72]

Und die Ungläubigen – (auch) sie sind einander Beschützer. Wenn ihr das nicht tut, wird Verwirrung im Lande und gewaltiges Unheil entstehen. [8:73]

Und diejenigen, die geglaubt haben und ausgewandert sind und für Allahs Sache gekämpft haben, und jene, die (ihnen) Herberge und Hilfe gaben – diese sind in der Tat wahre Gläubige. Ihnen wird Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung zuteil sein. [8:74]

Und die, welche hernach glauben und auswandern und (für Allahs Sache) an eurer Seite kämpfen werden – sie gehören zu euch; und (unter) Blutsverwandten stehen sich im Buche Allahs die einen näher als die anderen. Wahrlich, Allah weiß wohl alle Dinge.”

Arabisch:

بسه اننç انرحهو انرحêه

êîسٍأîنïèوîمî ظîوً انأîولîانً âïنً انأîولîانï نًنٌçً èîانرٌîسïèنً لîاتٌîâïèاٍ اننٌçî èîأîصٍنًحïèاٍ ذîاتî بًêٍوًمïهٍ èîأî×ًêظïèاٍ اننٌçî èîرîسïèنîçï إًو مïوتïه هٌïؤٍهًوًêوî

إًوٌîهîا انٍهïؤٍهًوïèوî انٌîذًêوî إًذîا ذïمًرî اننٌçï èîجًنîتٍ âïنïèبïçïهٍ èîإًذîا تïنًêîتٍ ظîنîêٍçًهٍ آêîاتïçï زîادîتٍçïهٍ إًêهîاوëا èîظîنîé رîبًٌçًهٍ êîتîèîمٌîنïèوî

انٌîذًêوî êïâًêهïèوî انصٌîناîةî èîهًهٌîا رîزîâٍوîاçïهٍ êïولًâïèوî

أïèٍنîàئًمî çïهï انٍهïؤٍهًوïèوî حîâٌëا نٌîçïهٍ دîرîجîاتى ظًودî رîبًٌçًهٍ èîهîعٍلًرîةى èîرًزٍâى مîرًêهى

مîهîا أîخٍرîجîمî رîبٌïمî هًو بîêٍتًمî بًانٍحîâًٌ èîإًوٌî لîرًêâاë هًٌوî انٍهïؤٍهًوًêوî نîمîارًçïèوî

êïجîادًنïèوîمî لًê انٍحîâًٌ بîظٍدîهîا تîبîêٌîوî مîأîوٌîهîا êïسîاâïèوî إًنîé انٍهîèٍتً èîçïهٍ êîوطïرïèوî

èîإًذٍ êîظًدïمïهï اننٌçï إًحٍدîé ان×ٌîائًلîتًêٍوً أîوٌîçîا نîمïهٍ èîتîèîدٌïèوî أîوٌî عîêٍرî ذîاتً انشٌîèٍمîةً تîمïèوï نîمïهٍ èîêïرًêدï اننٌçï أîو êïحًâٌî انحîâٌî بًمîنًهîاتًçً èîêîâٍ×îظî دîابًرî انٍمîالًرًêوî

نًêïحًâٌî انٍحîâٌî èîêïبٍ×ًنî انٍبîا×ًنî èîنîèٍ مîرًçî انٍهïجٍرًهïèوî

إًذٍ تîسٍتîعًêثïèوî رîبٌîمïهٍ لîاسٍتîجîابî نîمïهٍ أîوًٌê هïهًدٌïمïه بًأîنٍلي هًٌوî انٍهîنآئًمîةً هïرٍدًلًêوî

èîهîا جîظîنîçï اننٌçï إًناٌî بïشٍرîé èîنًتî×ٍهîئًوٌî بًçً âïنïèبïمïهٍ èîهîا انوٌîصٍرï إًناٌî هًوٍ ظًودً اننٌçً إًوٌî اننٌçî ظîزًêزى حîمًêهى

إًذٍ êïعîشًٌêمïهï انوٌïظîاسî أîهîوîةë هًٌوٍçï èîêïوîزًٌنï ظîنîêٍمïه هًٌو انسٌîهîاء هîاء نًٌêï×îçًٌرîمïه بًçً èîêïذٍçًبî ظîومïهٍ رًجٍزî انشٌîêٍ×îاوً èîنًêîرٍبً×î ظîنîé âïنïèبًمïهٍ èîêïثîبًٌتî بًçً انأîâٍدîاهî

إًذٍ êïèحًê رîبٌïمî إًنîé انٍهîنآئًمîةً أîوًٌê هîظîمïهٍ لîثîبًٌتïèاٍ انٌîذًêوî آهîوïèاٍ سîأïنٍâًê لًê âïنïèبً انٌîذًêوî مîلîرïèاٍ انرٌîظٍبî لîاضٍرًبïèاٍ لîèٍâî انأîظٍوîاâً èîاضٍرًبïèاٍ هًوٍçïهٍ مïنٌî بîوîاوي

ذîنًمî بًأîوٌîçïهٍ شîآâٌïèاٍ اننٌçî èîرîسïèنîçï èîهîو êïشîاâًâً اننٌçî èîرîسïèنîçï لîإًوٌî اننٌçî شîدًêدï انٍظًâîابً

ذîنًمïهٍ لîذïèâïèçï èîأîوٌî نًنٍمîالًرًêوî ظîذîابî انوٌîارً

êîا أîêٌïçîا انٌîذًêوî آهîوïèاٍ إًذîا نîâًêتïهï انٌîذًêوî مîلîرïèاٍ زîحٍلاë لîناî تïèîنٌïèçïهï انأîدٍبîارî

èîهîو êïèîنًٌçًهٍ êîèٍهîئًذي دïبïرîçï إًناٌî هïتîحîرًٌلاë نًٌâًتîاني أîèٍ هïتîحîêًٌزاë إًنîé لًئîةي لîâîدٍ بîاء بًعîضîبي هًٌوî اننٌçً èîهîأٍèîاçï جîçîوٌîهï èîبًئٍسî انٍهîصًêرï

لîنîهٍ تîâٍتïنïèçïهٍ èîنîàمًوٌî اننٌçî âîتîنîçïهٍ èîهîا رîهîêٍتî إًذٍ رîهîêٍتî èîنîàمًوٌî اننٌçî رîهîé èîنًêïبٍنًêî انٍهïؤٍهًوًêوî هًوٍçï بîناء حîسîواë إًوٌî اننٌçî سîهًêظى ظîنًêهى

ذîنًمïهٍ èîأîوٌî اننٌçî هïèçًوï مîêٍدً انٍمîالًرًêوî

إًو تîسٍتîلٍتًحïèاٍ لîâîدٍ جîاءمïهï انٍلîتٍحï èîإًو تîوتîçïèاٍ لîçïèî خîêٍرى نٌîمïهٍ èîإًو تîظïèدïèاٍ وîظïدٍ èîنîو تïعٍوًêî ظîومïهٍ لًئîتïمïهٍ شîêٍئëا èîنîèٍ مîثïرîتٍ èîأîوٌî اننٌçî هîظî انٍهïؤٍهًوًêوî

êîا أîêٌïçîا انٌîذًêوî آهîوïèاٍ أî×ًêظïèاٍ اننٌçî èîرîسïèنîçï èîناî تîèîنٌîèٍا ظîوٍçï èîأîوتïهٍ تîسٍهîظïèوî

èîناî تîمïèوïèاٍ مîانٌîذًêوî âîانïèا سîهًظٍوîا èîçïهٍ ناî êîسٍهîظïèوî

إًوٌî شîرٌî اندٌîèîابٌî ظًودî اننٌçً انصٌïهٌï انٍبïمٍهï انٌîذًêوî ناî êîظٍâًنïèوî

èîنîèٍ ظîنًهî اننٌçï لًêçًهٍ خîêٍرëا نٌîأسٍهîظîçïهٍ èîنîèٍ أîسٍهîظîçïهٍ نîتîèîنٌîèاٍ èٌîçïه هٌïظٍرًضïèوî

êîا أîêٌïçîا انٌîذًêوî آهîوïèاٍ اسٍتîجًêبïèاٍ نًنٌçً èîنًنرٌîسïèنً إًذîا دîظîامïه نًهîا êïحٍêًêمïهٍ èîاظٍنîهïèاٍ أîوٌî اننٌçî êîحïèنï بîêٍوî انٍهîرٍءً èîâîنٍبًçً èîأîوٌîçï إًنîêٍçً تïحٍشîرïèوî

èîاتٌîâïèاٍ لًتٍوîةë ناٌî تïصًêبîوٌî انٌîذًêوî طîنîهïèاٍ هًومïهٍ خîآصٌîةë èîاظٍنîهïèاٍ أîوٌî اننٌçî شîدًêدï انٍظًâîابً

èîاذٍمïرïèاٍ إًذٍ أîوتïهٍ âîنًêنى هٌïسٍتîضٍظîلïèوî لًê انأîرٍضً تîخîالïèوî أîو êîتîخî×ٌîلîمïهï انوٌîاسï لîآèîامïهٍ èîأîêٌîدîمïه بًوîصٍرًçً èîرîزîâîمïه هًٌوî ان×ٌîêًٌبîاتً نîظîنٌîمïهٍ تîشٍمïرïèوî

êîا أîêٌïçîا انٌîذًêوî آهîوïèاٍ ناî تîخïèوïèاٍ اننٌçî èîانرٌîسïèنî èîتîخïèوïèاٍ أîهîاوîاتًمïهٍ èîأîوتïهٍ تîظٍنîهïèوî

èîاظٍنîهïèاٍ أîوٌîهîا أîهٍèîانïمïهٍ èîأîèٍناîدïمïهٍ لًتٍوîةى èîأîوٌî اننٌçî ظًودîçï أîجٍرى ظîطًêهى

êًا أîêٌïçîا انٌîذًêوî آهîوïèاٍ إîو تîتٌîâïèاٍ اننٌçî êîجٍظîن نٌîمïهٍ لïرٍâîاواë èîêïمîلًٌرٍ ظîومïهٍ سîêًٌئîاتًمïهٍ èîêîعٍلًرٍ نîمïهٍ èîاننٌçï ذïè انٍلîضٍنً انٍظîطًêهً

èîإًذٍ êîهٍمïرï بًمî انٌîذًêوî مîلîرïèاٍ نًêïثٍبًتïèمî أîèٍ êîâٍتïنïèمî أîèٍ êïخٍرًجïèمî èîêîهٍمïرïèوî èîêîهٍمïرï اننٌçï èîاننٌçï خîêٍرï انٍهîامًرًêوî

èîإًذîا تïتٍنîé ظîنîêٍçًهٍ آêîاتïوîا âîانïèاٍ âîدٍ سîهًظٍوîا نîèٍ وîشîاء نîâïنٍوîا هًثٍنî çîàذîا إًوٍ çîàذîا إًناٌî أîسîا×ًêرï انأèٌîنًêوî

èîإًذٍ âîانïèاٍ اننٌîçïهٌî إًو مîاوî çîàذîا çïèî انٍحîâٌî هًوٍ ظًودًمî لîأîهٍ×ًرٍ ظîنîêٍوîا حًجîارîةë هًٌوî انسٌîهîاء أîèً ائٍتًوîا بًظîذîابي أîنًêهي

èîهîا مîاوî اننٌçï نًêïظîذًٌبîçïهٍ èîأîوتî لًêçًهٍ èîهîا مîاوî اننٌçï هïظîذًٌبîçïهٍ èîçïهٍ êîسٍتîعٍلًرïèوî

èîهîا نîçïهٍ أîناٌî êïظîذًٌبîçïهï اننٌçï èîçïهٍ êîصïدٌïèوî ظîوً انٍهîسٍجًدً انٍحîرîاهً èîهîا مîاوïèاٍ أîèٍنًêîاءçï إًوٍ أîèٍنًêîآؤïçï إًناٌî انٍهïتٌîâïèوî èîنîàمًوٌî أîمٍثîرîçïهٍ ناî êîظٍنîهïèوî

èîهîا مîاوî صîناîتïçïهٍ ظًودî انٍبîêٍتً إًناٌî هïمîاء èîتîصٍدًêîةë لîذïèâïèاٍ انٍظîذîابî بًهîا مïوتïهٍ تîمٍلïرïèوî

إًوٌî انٌîذًêوî مîلîرïèاٍ êïولًâïèوî أîهٍèîانîçïهٍ نًêîصïدٌïèاٍ ظîو سîبًêنً اننٌçً لîسîêïولًâïèوîçîا ثïهٌî تîمïèوï ظîنîêٍçًهٍ حîسٍرîةë ثïهٌî êïعٍنîبïèوî èîانٌîذًêوî مîلîرïèاٍ إًنîé جîçîوٌîهî êïحٍشîرïèوî

نًêîهًêزî اننٌçï انٍخîبًêثî هًوî ان×ٌîêًٌبً èîêîجٍظîنî انٍخîبًêثî بîظٍضîçï ظîنîéî بîظٍضي لîêîرٍمïهîçï جîهًêظاë لîêîجٍظîنîçï لًê جîçîوٌîهî أïèٍنîàئًمî çïهï انٍخîاسًرïèوî

âïن نًنٌîذًêوî مîلîرïèاٍ إًو êîوتîçïèاٍ êïعîلîرٍ نîçïه هٌîا âîدٍ سîنîلî èîإًوٍ êîظïèدïèاٍ لîâîدٍ هîضîتٍ سïوٌîةï انأîèٌîنًêوً

èîâîاتًنïèçïهٍ حîتٌîé ناî تîمïèوî لًتٍوîةى èîêîمïèوî اندًٌêوï مïنٌïçï نًنٌç لîإًوً اوتîçîèٍاٍ لîإًوٌî اننٌçî بًهîا êîظٍهîنïèوî بîصًêرى

èîإًو تîèîنٌîèٍاٍ لîاظٍنîهïèاٍ أîوٌî اننٌçî هîèٍناîمïهٍ وًظٍهî انٍهîèٍنîé èîوًظٍهî انوٌîصًêرï

èîاظٍنîهïèاٍ أîوٌîهîا عîوًهٍتïه هًٌو شîêٍءي لîأîوٌî نًنٌçً خïهïسîçï èîنًنرٌîسïèنً èîنًذًê انٍâïرٍبîé èîانٍêîتîاهîé èîانٍهîسîامًêوً èîابٍوً انسٌîبًêنً إًو مïوتïهٍ آهîوتïهٍ بًاننٌçً èîهîا أîوزîنٍوîا ظîنîé ظîبٍدًوîا êîèٍهî انٍلïرٍâîاوً êîèٍهî انٍتîâîé انٍجîهٍظîاوً èîاننٌçï ظîنîé مïنًٌ شîêٍءي âîدًêرى

إًذٍ أîوتïه بًانٍظïدٍèîةً اندٌïوٍêîا èîçïه بًانٍظïدٍèîةً انٍâïصٍèîé èîانرٌîمٍبï أîسٍلîنî هًومïهٍ èîنîèٍ تîèîاظîدتٌîهٍ ناîخٍتîنîلٍتïهٍ لًê انٍهًêظîادً èîنîàمًو نًٌêîâٍضًêî اننٌçï أîهٍراë مîاوî هîلٍظïèناë نًٌêîçٍنًمî هîوٍ çîنîمî ظîو بîêًٌوîةي èîêîحٍêîé هîوٍ حîêٌî ظîو بîêًٌوîةي èîإًوٌî اننٌçî نîسîهًêظى ظîنًêهى

إًذٍ êïرًêمîçïهï اننٌçï لًê هîوîاهًمî âîنًêناë èîنîèٍ أîرîامîçïهٍ مîثًêرëا نٌîلîشًنٍتïهٍ èîنîتîوîازîظٍتïهٍ لًê انأîهٍرً èîنîàمًوٌî اننٌçî سîنٌîهî إًوٌîçï ظîنًêهى بًذîاتً انصٌïدïèرً

èîإًذٍ êïرًêمïهïèçïهٍ إًذً انٍتîâîêٍتïهٍ لًê أîظٍêïوًمïهٍ âîنًêناë èîêïâîنًٌنïمïهٍ لًê أîظٍêïوًçًهٍ نًêîâٍضًêî اننٌçï أîهٍرëا مîاوî هîلٍظïèناë èîإًنîé اننٌçً تïرٍجîظï انأهïèرï

êîا أîêٌïçîا انٌîذًêوî آهîوïèاٍ إًذîا نîâًêتïهٍ لًئîةë لîاثٍبïتïèاٍ èîاذٍمïرïèاٍ اننٌçî مîثًêرëا نٌîظîنٌîمïهٍ تïلٍنîحïèوî

èîأî×ًêظïèاٍ اننٌçî èîرîسïèنîçï èîناî تîوîازîظïèاٍ لîتîلٍشîنïèاٍ èîتîذٍçîبî رًêحïمïهٍ èîاصٍبًرïèاٍ إًوٌî اننٌçî هîظî انصٌîابًرًêوî

èîناî تîمïèوïèاٍ مîانٌîذًêوî خîرîجïèاٍ هًو دًêîارًçًه بî×îرëا èîرًئîاء انوٌîاسً èîêîصïدٌïèوî ظîو سîبًêنً اننٌçً èîاننٌçï بًهîا êîظٍهîنïèوî هïحًê×ى

èîإًذٍ زîêٌîوî نîçïهï انشٌîêٍ×îاوï أîظٍهîانîçïهٍ èîâîانî ناî عîانًبî نîمïهï انٍêîèٍهî هًوî انوٌîاسً èîإًوًٌê جîارى نٌîمïهٍ لîنîهٌîا تîرîاءتً انٍلًئîتîاوً وîمîصî ظîنîé ظîâًبîêٍçً èîâîانî إًوًٌê بîرًêءى هًٌومïهٍ إًوًٌê أîرîé هîا ناî تîرîèٍوî إًوًٌêî أîخîالï اننٌçî èîاننٌçï شîدًêدï انٍظًâîابً

إًذٍ êîâïèنï انٍهïوîالًâïèوî èîانٌîذًêوî لًê âïنïèبًçًه هٌîرîضى عîرٌî çîàؤïناء دًêوïçïهٍ èîهîو êîتîèîمٌîنٍ ظîنîé اننٌçً لîإًوٌî اننٌçî ظîزًêزى حîمًêهى

èîنîèٍ تîرîé إًذٍ êîتîèîلٌîé انٌîذًêوî مîلîرïèاٍ انٍهîنآئًمîةï êîضٍرًبïèوî èïجïèçîçïهٍ èîأîدٍبîارîçïهٍ èîذïèâïèاٍ ظîذîابî انٍحîرًêâً

ذîنًمî بًهîا âîدٌîهîتٍ أîêٍدًêمïهٍ èîأîوٌî اننٌçî نîêٍسî بًطîناٌîهي نًٌنٍظîبًêدً

مîدîأٍبً آنً لًرٍظîèٍوî èîانٌîذًêوî هًو âîبٍنًçًهٍ مîلîرïèاٍ بًآêîاتً اننٌçً لîأîخîذîçïهï اننٌçï بًذïوïèبًçًهٍ إًوٌî اننٌçî âîèًêٌى شîدًêدï انٍظًâîابً

ذîنًمî بًأîوٌî اننٌçî نîهٍ êîمï هïعîêًٌرëا وًٌظٍهîةë أîوٍظîهîçîا ظîنîé âîèٍهي حîتٌîé êïعîêًٌرïèاٍ هîا بًأîولïسًçًهٍ èîأîوٌî اننٌçî سîهًêظى ظîنًêهى

مîدîأٍبً آنً لًرٍظîèٍوî èîانٌîذًêوî هًو âîبٍنًçًهٍ مîذٌîبïèاٍ بآêîاتً رîبًٌçًهٍ لîأîçٍنîمٍوîاçïه بًذïوïèبًçًهٍ èîأîعٍرîâٍوîا آنî لًرٍظîèوî èîمïنٌى مîاوïèاٍ طîانًهًêوî

إًوٌî شîرٌî اندٌîèîابًٌ ظًودî اننٌçً انٌîذًêوî مîلîرïèاٍ لîçïهٍ ناî êïؤٍهًوïèوî

انٌîذًêوî ظîاçîدتٌî هًوٍçïهٍ ثïهٌî êîوâïضïèوî ظîçٍدîçïهٍ لًê مïنًٌ هîرٌîةي èîçïهٍ ناî êîتٌîâïèوî

لîإًهٌîا تîثٍâîلîوٌîçïهٍ لًê انٍحîرٍبً لîشîرًٌدٍ بًçًه هٌîوٍ خîنٍلîçïهٍ نîظîنٌîçïهٍ êîذٌîمٌîرïèوî

èîإًهٌîا تîخîالîوٌî هًو âîèٍهي خًêîاوîةë لîاوبًذٍ إًنîêٍçًهٍ ظîنîé سîèîاء إًوٌî اننٌçî ناî êïحًبٌï انخîائًوًêوî

èîناî êîحٍسîبîوٌî انٌîذًêوî مîلîرïèاٍ سîبîâïèاٍ إًوٌîçïهٍ ناî êïظٍجًزïèوî

èîأîظًدٌïèاٍ نîçïه هٌîا اسٍتî×îظٍتïه هًٌو âïèٌîةي èîهًو رًٌبîا×ً انٍخîêٍنً تïرٍçًبïèوî بًçً ظîدٍèٌî اننٌçً èîظîدïèٌîمïهٍ èîآخîرًêوî هًو دïèوًçًهٍ ناî تîظٍنîهïèوîçïهï اننٌçï êîظٍنîهïçïهٍ èîهîا تïولًâïèاٍ هًو شîêٍءي لًê سîبًêنً اننٌçً êïèîلٌî إًنîêٍمïهٍ èîأîوتïهٍ ناî تïطٍنîهïèوî

èîإًو جîوîحïèاٍ نًنسٌîنٍهً لîاجٍوîحٍ نîçîا èîتîèîمٌîنٍ ظîنîé اننٌçً إًوٌîçï çïèî انسٌîهًêظï انٍظîنًêهï

èîإًو êïرًêدïèاٍ أîو êîخٍدîظïèمî لîإًوٌî حîسٍبîمî اننٌçï çïèî انٌîذًêî أîêٌîدîمî بًوîصٍرًçً èîبًانٍهïؤٍهًوًêوî

èîأîنٌîلî بîêٍوî âïنïèبًçًهٍ نîèٍ أîولîâٍتî هîا لًê انأîرٍضً جîهًêظاë هٌîا أîنٌîلîتٍ بîêٍوî âïنïèبًçًهٍ èîنîàمًوٌî اننٌçî أîنٌîلî بîêٍوîçïهٍ إًوٌîçï ظîزًêزى حîمًêهى

êîا أîêٌïçîا انوٌîبًêٌï حîسٍبïمî اننٌçï èîهîوً اتٌîبîظîمî هًوî انٍهïؤٍهًوًêوî

êîا أîêٌïçîا انوٌîبًêٌï حîرًٌضً انٍهïؤٍهًوًêوî ظîنîé انٍâًتîانً إًو êîمïو هًٌومïهٍ ظًشٍرïèوî صîابًرïèوî êîعٍنًبïèاٍ هًئîتîêٍوً èîإًو êîمïو هًٌومïه هًٌئîةى êîعٍنًبïèاٍ أîنٍلëا هًٌوî انٌîذًêوî مîلîرïèاٍ بًأîوٌîçïهٍ âîèٍهى ناٌî êîلٍâîçïèوî

انآوî خîلٌîلî اننٌçï ظîومïهٍ èîظîنًهî أîوٌî لًêمïهٍ ضîظٍلëا لîإًو êîمïو هًٌومïه هًٌئîةى صîابًرîةى êîعٍنًبïèاٍ هًئîتîêٍوً èîإًو êîمïو هًٌومïهٍ أîنٍلى êîعٍنًبïèاٍ أîنٍلîêٍوً بًإًذٍوً اننٌçً èîاننٌçï هîظî انصٌîابًرًêوî

هîا مîاوî نًوîبًêٌي أîو êîمïèوî نîçï أîسٍرîé حîتٌîé êïثٍخًوî لًê انأîرٍضً تïرًêدïèوî ظîرîضî اندٌïوٍêîا èîاننٌçï êïرًêدï انآخًرîةî èîاننٌçï ظîزًêزى حîمًêهى

نٌîèٍناî مًتîابى هًٌوî اننٌçً سîبîâî نîهîسٌîمïهٍ لًêهîا أîخîذٍتïهٍ ظîذîابى ظîطًêهى

لîمïنïèاٍ هًهٌîا عîوًهٍتïهٍ حîناîناë ×îêًٌبëا èîاتٌîâïèاٍ اننٌçî إًوٌî اننٌçî عîلïèرى رٌîحًêهى

êîا أîêٌïçîا انوٌîبًêٌï âïن نًٌهîو لًê أîêٍدًêمïه هًٌوî انأîسٍرîé إًو êîظٍنîهً اننٌçï لًê âïنïèبًمïهٍ خîêٍرëا êïؤٍتًمïهٍ خîêٍرëا هًٌهٌîا أïخًذî هًومïهٍ èîêîعٍلًرٍ نîمïهٍ èîاننٌçï عîلïèرى رٌîحًêهى

èîإًو êïرًêدïèاٍ خًêîاوîتîمî لîâîدٍ خîاوïèاٍ اننٌçî هًو âîبٍنï لîأîهٍمîوî هًوٍçïهٍ èîاننٌçï ظîنًêهى حîمًêهى

إًوٌî انٌîذًêوî آهîوïèاٍ èîçîاجîرïèاٍ èîجîاçîدïèاٍ بًأîهٍèîانًçًهٍ èîأîولïسًçًهٍ لًê سîبًêنً اننٌçً èîانٌîذًêوî آèîèاٍ èٌîوîصîرïèاٍ أïèٍنîàئًمî بîظٍضïçïهٍ أîèٍنًêîاء بîظٍضي èîانٌîذًêوî آهîوïèاٍ èîنîهٍ êïçîاجًرïèاٍ هîا نîمïه هًٌو èîناîêîتًçًه هًٌو شîêٍءي حîتٌîé êïçîاجًرïèاٍ èîإًوً اسٍتîوصîرïèمïهٍ لًê اندًٌêوً لîظîنîêٍمïهï انوٌîصٍرï إًناٌî ظîنîé âîèٍهي بîêٍوîمïهٍ èîبîêٍوîçïه هًٌêثîاâى èîاننٌçï بًهîا تîظٍهîنïèوî بîصًêرى

èîانٌîذêوî مîلîرïèاٍ بîظٍضïçïهٍ أîèٍنًêîاء بîظٍضي إًناٌî تîلٍظîنïèçï تîمïو لًتٍوîةى لًê انأîرٍضً èîلîسîادى مîبًêرى

èîانٌîذًêوî آهîوïèاٍ èîçîاجîرïèاٍ èîجîاçîدïèاٍ لًê سîبًêنً اننٌçً èîانٌîذًêوî آèîèاٍ èٌîوîصîرïèاٍ أïèنîàئًمî çïهï انٍهïؤٍهًوïèوî حîâٌëا نٌîçïه هٌîعٍلًرîةى èîرًزٍâى مîرًêهى

èîانٌîذًêوî آهîوïèاٍ هًو بîظٍدï èîçîاجîرïèاٍ èîجîاçîدïèاٍ هîظîمïهٍ لîأïèٍنîàئًمî هًومïهٍ èîأïèٍنïèاٍ انأîرٍحîاهً بîظٍضïçïهٍ أîèٍنîé بًبîظٍضي لًê مًتîابً اننٌçً إًوٌî اننٌçî بًمïنًٌ شîêٍءي ظîنًêهى